Κωδικός ερώτησης: 3120 4/5
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Apply the Fly In From Bottom animation to the main text (not the Title) which appears in the 1st slide. Make sure it starts with a mouse click.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Microsoft PowerPoint 365Google Slides

 

 

 


Apply the Fly In From Bottom animation to the main text (not the Title) which appears in the 1st slide. Make sure it starts with a mouse click.