Κωδικός ερώτησης: 3201 4/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε ολόκληρη την παρουσίαση IL-ates3201_b που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας, στο τέλος της τρέχουσας παρουσίασης.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Εισάγετε ολόκληρη την παρουσίαση IL-ates3201_b που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας, στο τέλος της τρέχουσας παρουσίασης.