Κωδικός ερώτησης: 3225 7/8
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην πρώτη διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης εισάγετε ένα κουμπί ενεργειών το οποίο μόλις το πατήσει ο χρήστης θα εμφανίζει την τρίτη διαφάνεια.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Στην πρώτη διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης εισάγετε ένα κουμπί ενεργειών το οποίο μόλις το πατήσει ο χρήστης θα εμφανίζει την τρίτη διαφάνεια.