Κωδικός ερώτησης: 323 3/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία με εισαγωγή πεδίου με μορφή d/M/yyyy στην κενή γραμμή μετά την δεύτερη παράγραφο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016