Κωδικός ερώτησης: 3297 6/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην παρουσίαση της οθόνης απενεργοποιήστε την συνεχή επανάληψη που διακόπτεται με ESC και φροντίστε η διαδοχή των διαφανειών να είναι μη αυτόματη.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016