Κωδικός ερώτησης: 4427 19/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο δεύτερο κελί της πρώτης στήλης του πίνακα, με κείμενο INFO-start, εισάγετε τον ειδικό χαρακτήρα Αλλαγής παραγράφου μετά από το INFO- και πριν από το start

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0

 

 

 


Στο δεύτερο κελί της πρώτης στήλης του πίνακα, με κείμενο INFO-start,  εισάγετε τον ειδικό χαρακτήρα Αλλαγής παραγράφου μετά από το INFO- και πριν από το start