Κωδικός ερώτησης: 487 8/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέξτε το κείμενο 147 της δεύτερης γραμμής και υψώστε το κατά 3 στιγμές σε σχέση με τη γραμμή βάσης.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Επιλέξτε το κείμενο 147 της δεύτερης γραμμής και υψώστε το κατά 3 στιγμές σε σχέση με τη γραμμή βάσης.