Κωδικός ερώτησης: 612 3/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Κάτω από το γράφημα του TEST4U, προσθέστε λεζάντα και φροντίστε να ενημερώνεται αυτόματα η αρίθμηση στην περίπτωση που εισάγουμε ένα νέο γράφημα του Microsoft Graph.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Κάτω από το γράφημα του TEST4U, προσθέστε λεζάντα και φροντίστε να ενημερώνεται αυτόματα η αρίθμηση στην περίπτωση που εισάγουμε ένα νέο γράφημα του Microsoft Graph.