Κωδικός ερώτησης: 6259 19/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εφαρμόστε στοίχιση στο κέντρο σε όλο το κείμενο της λίστας κουκκίδων στη 4η διαφάνεια (WINDOWS XP - Σύντομη παρουσίαση μερικών λειτουργιών του).

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Impress 3.3LibreOffice Impress 4.0

 

 

 


Εφαρμόστε στοίχιση στο κέντρο σε όλο το κείμενο της λίστας κουκκίδων στη 4η διαφάνεια (WINDOWS XP - Σύντομη παρουσίαση μερικών λειτουργιών του).