Κωδικός ερώτησης: 634 26/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Φροντίστε η εικόνα του εγγράφου να εμφανίζεται πίσω από το κείμενο σε όλες τις σελίδες του εγγράφου (ακόμη και σε αυτές που θα προσθέσουμε στο μέλλον). Στη συνέχεια επισυνάψτε το σχόλιο Η INFOlearn δημιούργησε το TEST4U στην φράση Και είμαστε ακόμη στην αρχή που βρίσκεται στο τέλος του κειμένου.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Φροντίστε η εικόνα του εγγράφου να εμφανίζεται πίσω από το κείμενο σε όλες τις σελίδες του εγγράφου (ακόμη και σε αυτές που θα προσθέσουμε στο μέλλον). Στη συνέχεια επισυνάψτε το σχόλιο Η INFOlearn δημιούργησε το TEST4U στην φράση Και είμαστε ακόμη στην αρχή που βρίσκεται στο τέλος του κειμένου.