Κωδικός ερώτησης: 645 4/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Συγχωνεύστε σε ένα νέο έγγραφο με όνομα ΓΥΝΑΙΚΕΣ το οποίο θα αποθηκεύσετε στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας.

Οι επιστολές να αφορούν μόνο τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ που προέρχονται από τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Φροντίστε η ταξινόμηση να είναι αύξουσα όσον αφορά το Επώνυμο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Συγχωνεύστε σε ένα νέο έγγραφο με όνομα ΓΥΝΑΙΚΕΣ το οποίο θα αποθηκεύσετε στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας.
Οι επιστολές να αφορούν μόνο τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ που προέρχονται από τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Φροντίστε η ταξινόμηση να είναι αύξουσα όσον αφορά το Επώνυμο.