Κωδικός ερώτησης: 648 7/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Συγχωνεύστε σε ένα νέο έγγραφο με όνομα ΓΙΩΡΓΟΣ το οποίο θα αποθηκεύσετε στον φάκελο IL-ates της επιφάνειας εργασίας.

Αλλάξτε στην εγγραφή του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ το όνομα σε ΓΙΩΡΓΟΣ. Οι επιστολές να αφορούν μόνο όσους ΑΝΔΡΕΣ στο πεδίο Χώρα έχουν την τιμή ΕΛΛΑΔΑ.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Συγχωνεύστε σε ένα νέο έγγραφο με όνομα ΓΙΩΡΓΟΣ το οποίο θα αποθηκεύσετε στον φάκελο IL-ates της επιφάνειας εργασίας.
Αλλάξτε στην εγγραφή του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ το όνομα σε ΓΙΩΡΓΟΣ. Οι επιστολές να αφορούν μόνο όσους  ΑΝΔΡΕΣ στο πεδίο Χώρα έχουν την τιμή ΕΛΛΑΔΑ.