Κωδικός ερώτησης: 6539 5/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ändern Sie in der geöffneten Tabelle das Format des Feldes Preis auf Währung. Speichern und schließen Sie die Tabelle.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Ändern Sie in der geöffneten Tabelle das Format des Feldes Preis auf Währung. Speichern und schließen Sie die Tabelle.