Κωδικός ερώτησης: 6580 2/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Löschen Sie alle Kriterien in der aktuellen Abfrage. Speichern und schließen Sie die Abfrage.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Löschen Sie alle Kriterien in der aktuellen Abfrage. Speichern und schließen Sie die Abfrage.