Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 70127 3/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Το Joomla! δεν μας δίνει την δυνατότητα να ορίσουμε την ημερομηνία έναρξης της εμφάνισης ενός άρθρου στην κεντρική σελίδα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Joomla 1.5Joomla 2.5