Κωδικός ερώτησης: 748 15/15
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο τελευταίο κελί του πίνακα, υπολογίστε το συνολικό κόστος των πυροσβεστήρων.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Στο τελευταίο κελί του πίνακα, υπολογίστε το συνολικό κόστος των πυροσβεστήρων.