Κωδικός ερώτησης: 7513 6/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Delete the Secretary subfolder located in your Inbox (without sending it to the Deleted Items folder).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Thunderbird 24Outlook ExpressWindows MailWindows Live Mail 2012

 

 

 


Delete the Secretary subfolder located in your Inbox (without sending it to the Deleted Items folder).