Κωδικός ερώτησης: 7539 9/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Verfassen Sie eine neue Nachricht an kostas@myserver.gr mit dem Betreff Hello und den Text Hello World und speichern Sie sie im Ordner Entwürfe. Schließen Sie dann die Nachricht.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Thunderbird 24Outlook ExpressWindows MailWindows Live Mail 2012