Κωδικός ερώτησης: 7808 3/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Legen Sie die Signatur sig2 als Standardsignatur für die neuen Nachrichten und keine Signatur für die Antworten und Weiterleitungen fest.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016

 

 

 


Legen Sie die Signatur sig2 als Standardsignatur für die neuen Nachrichten und keine Signatur für die Antworten und Weiterleitungen fest.