Κωδικός ερώτησης: 7814 6/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Delete the Secretary subfolder located in your Inbox (moving it to the Deleted items folder).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016Microsoft Outlook 365

 

 

 


Delete the Secretary subfolder located in your Inbox (moving it to the Deleted items folder).