Κωδικός ερώτησης: 8068 1/16
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αναζητήστε όλα αρχεία που στο όνομά τους περιέχουν την φράση fb και βρίσκονται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας. Μην κλείσετε το παράθυρο αναζήτησης.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10

 

 

 


Αναζητήστε όλα αρχεία που στο όνομά τους περιέχουν την φράση fb και βρίσκονται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας. Μην κλείσετε το παράθυρο αναζήτησης.