7015

Εφαρμόστε προβολή πλήρους οθόνης.

7058

Ενεργοποιήστε τη φραγή εικόνων στην τρέχουσα ιστοσελίδα (http://rebetiko.el.test4u.eu). Στη συνέχεια ανανεώστε την ιστοσελίδα.

7059

Διαμορφώστε τον Mozilla Firefox έτσι ώστε να μην διατηρεί τις σελίδες στο ιστορικό. (Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση του περιηγητή πριν πατήσετε υποβολή.)

7063

Εμφανίστε την Εργαλειοθήκη Μενού.

10837

Από ποιο μενού προσθέτουμε ή αφαιρούμε γραμμές εργαλείων;

10838

Για πόσο διάστημα μένουν στο ιστορικό οι σελίδες που έχουμε επισκεφθεί;

10840

Αντιστοιχίστε τις παρακάτω ενέργειες με τα μενού στα οποία είναι διαθέσιμες