8172

Δημιουργήστε την παρακάτω δομή φακέλων στην επιφάνεια εργασίας:

 

8449

Στον φάκελο IL-ates\Files κάντε αύξουσα ταξινόμηση ως προς το όνομα. Στην φόρμα των επιλογών που εμφανίζεται επιλέξτε το όνομα του αρχείου που εμφανίζεται πρώτο.

10051

Στο δεξί τμήμα του παραθύρου της εξερεύνησης εμφανίζονται τα στοιχεία (αρχεία και φάκελοι) με λεπτομέρειες

10053

Για να δείτε τα περιεχόμενα της δισκέτας στο δεξί τμήμα της εξερεύνησης, πού πρέπει να κάνετε κλικ;

10054

Αν κάνετε κλικ στο Α θα δείτε:

10055

Για να δείτε την εικόνα Α, σε ποιό σημείο της εικόνας Β πρέπει να κάνετε κλικ;

10095

Στην παρακάτω δομή φακέλων, ο φάκελος γραμματεία είναι υποφάκελος του infolearn

10096

Στην παρακάτω δομή φακέλων, ο φάκελος Εξετάσεις είναι υποφάκελος του γραμματεία

10097

Στην εικονιζόμενη δομή φακέλων, ο φάκελος Εξετάσεις είναι υποφάκελος του infolearn

10099

Μπορούμε να δημιουργήσουμε μέσα στον φάκελο infolearn έναν φάκελο με το όνομα γραμματεία;

10217

Στο αριστερό τμήμα της Εξερεύνησης βλέπουμε:

10218

Με ποιό τρόπο θα εμφανίσουμε το ακριβές μέγεθος του φακέλου Νet;

10223

Για να συμπτήξετε τους φακέλους του σκληρού δίσκου (Τοπικός Δίσκος) που θα κάνετε κλικ;

10277

Για να εμφανίσουμε τα περιεχόμενα του φακέλου infolearn στο δεξί τμήμα του παραθύρου της εξερεύνησης, πού θα κάνουμε κλικ;

11777

Πως οργανώνει ένα λειτουργικό σύστημα τις μονάδες δίσκων, τους φακέλους και τα αρχεία;

11797

Σε ποιο από τα προτεινόμενα συστήματα οργάνωσης αρχείων σε έναν δίσκο, τα αρχεία περιέχονται μέσα σε καταλόγους ή φακέλους, όπου κάθε ένας από αυτούς μπορεί να περιέχει άλλους καταλόγους ή φακέλους;

12881

Για να δείτε τους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυό σας, πού πρέπει να κάνετε κλικ;

12888

Τί θα πρέπει να κάνετε για να δείτε το παράθυρο της παρακάτω εικόνας;

12889

Αν κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου θα δούμε την παρακάτω εικόνα