8018

Εκτυπώστε το αρχείο ForPrint.txt που βρίσκεται στον φάκελο TEST4UFolder στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

8056

Ορίστε ως προεπιλεγμένο εκτυπωτή τον PS_Printer.

8057

Στον εκτυπωτή PS_Printer βρίσκεται σε εξέλιξη μία εκτύπωση. Ακυρώστε την.

8070

Προβάλλετε την λίστα με τους εγκατεστημένους εκτυπωτές.

8071

Εμφανίστε το παράθυρο διαχείρισης εκτυπώσεων του εκτυπωτή PS_Printer.

8072

Ξεκινήστε την εγκατάσταση ενός νέου εκτυπωτή στο σύστημα.

8094

Εκτυπώστε το αρχείο ForPrint.txt που βρίσκεται στον φάκελο TEST4UFolder με τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή στο αρχείο c:\test4u_printer\myprint4.prn.

8111

Διαγράψτε τον εκτυπωτή με όνομα myTestPrinter

(εάν δεν εμφανιστεί ο εκτυπωτής, πατήστε το κουμπί Αναίρεση).

8219

Απενεργοποιήστε την παύση εκτύπωσης του εκτυπωτή PS_Printer.

8221

Επανεκκινήστε όλες τις εργασίες στην ουρά του εκτυπωτή PS_Printer.

10027

Τί είδους εκτυπωτή θα χρησιμοποιούσατε για την έκδοση πολλαπλών αντιτύπων τιμολογίων με την χρήση μιας εκτύπωσης;

10028

Τί είδους εκτυπωτή θα χρησιμοποιούσατε για την εκτύπωση ασπρόμαυρου εγχειριδίου;

10207

Για να εμφανίσουμε το παράθυρο διαχείρισης εκτυπώσεων του προεπιλεγμένου εκτυπωτή τί πρέπει να κάνουμε;

10208

Για να ακυρώσουμε την εκτύπωση του αρχείου untitled-1, σε ποιά επιλογή πρέπει να κάνουμε κλικ;

10209

Για να διακόψουμε προσωρινά την εκτύπωση του αρχείου untitled-1, σε ποιά επιλογή πρέπει να κάνουμε κλικ;

10215

Ας υποθέσουμε πως έχει ξεκινήσει η εκτύπωση κάποιου αρχείου. Αν κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή που μας δείχνει το βέλος μπορούμε να δούμε την εξέλιξη της εκτύπωσης;

11656

Ας υποθέσουμε πως στον Η/Υ μας έχουμε συνδέσει δύο εκτυπωτές. Τρέχων εκτυπωτής είναι αυτός στον οποίο εκτυπώνουμε αυτόματα. Ποιά από τις προτεινόμενες επιλογές μας επιτρέπει να αλλάξουμε τον τρέχοντα εκτυπωτή;