Πλήθος ερωτήσεων: 303

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (18 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (9 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή Εύρεση Επιλογή κειμένου (29 ερωτήσεις)
 Αντιγραφή - Επικόλληση (7 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (23 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (26 ερωτήσεις)
 Στηλοθέτες (13 ερωτήσεις)
 Κουκίδες και αρίθμηση (10 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (6 ερωτήσεις)
 Διαμόρφωση σελίδας (3 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (15 ερωτήσεις)
 Κεφαλίδες και υποσέλιδα (9 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (4 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (11 ερωτήσεις)
 Πίνακες (31 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (8 ερωτήσεις)
 Ορθογραφία-συλλαβισμός (4 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (6 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (1 ερώτηση)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA - μSCENARIOS (10 ερωτήσεις)
 MS Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (BENCHMARK) (30 ερωτήσεις)
 MS Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (ASSESSMENT) (30 ερωτήσεις)

 

122

Εισάγετε μια νέα στήλη στα δεξιά της στήλης Τίτλος του πίνακα.

123

Εισάγετε στην δεύτερη στήλη τα παρακάτω δεδομένα:

Διάρκεια

70 ώρες

50 ώρες

ανάλογα με το πρόγραμμα

125

Εισάγετε στο πρώτο κελί της κενής γραμμής του πίνακα το κείμενο INFO-business στο επόμενο κελί το κείμενο ανάλογα με το πρόγραμμα και στο τελευταίο το κείμενο ΟΑΕΔ (πρόγραμμα 0.45), Web Design

Εφαρμόστε χρώμα σκούρο μπλε στη φράση INFO-business του πίνακα.

126

Εφαρμόστε στην πρώτη στήλη του πίνακα πλάτος 4εκ, στην δεύτερη στήλη πλάτος 6εκ και στην τρίτη στήλη πλάτος 10εκ.

127

Ρυθμίστε την πρώτη γραμμή του πίνακα να έχει ύψος ακριβώς 1,7 εκ.

137

Στο ήδη ανοιχτό έγγραφο εισάγετε έναν πίνακα 13 στηλών και 15 γραμμών.

231

Επιλέξτε ολόκληρη την πρώτη γραμμή του πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου.

232

Επιλέξτε ολόκληρη την δεύτερη στήλη του πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου.

233

Επιλέξτε μόνο το κελί με το κείμενο Διάρκεια από τον πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου.

234

Επιλέξτε ολόκληρo τον πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου.

235

Επιλέξτε μόνο τα κελιά από το κείμενο 70 ώρες έως Web Design από τον πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου.

236

Σε ολόκληρο τον πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου αφαιρέστε όλα τα περιγράμματα και στη συνέχεια εφαρμόστε μόνο εξωτερικό περίγραμμα πάχους 6 στιγμών.

237

Επιλέξτε το κελί με κείμενο 70 ώρες του πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου και εφαρμόστε σε αυτό:

Περίγραμμα: χρώματος κόκκινο και πάχους 3 στιγμών με στυλ συνεχόμενης γραμμής,

Σκίαση: Χρώμα γεμίσματος Λευκό, Φόντο 1, πιο σκούρο 15%, Στυλ μοτίβου Ανοιχτό οριζόντιο και χρώμα μοτίβου Λευκό, Φόντο 1, πιο σκούρο 50%.

239

Στο τρέχον έγγραφο εισάγετε έναν νέο πίνακα με μία στήλη και 4 γραμμές. Στο πρώτο και τρίτο κελί εφαρμόστε σκίαση Λευκό, Φόντο 1, πιο σκούρο 15% και στο δεύτερο και τέταρτο Λευκό, Φόντο 1, πιο σκούρο 25%

255

Διαγράψτε ολόκληρη την δεύτερη γραμμή του πίνακα στο τρέχον έγγραφο.

256

Διαγράψτε ολόκληρη την τρίτη στήλη του πίνακα στο τρέχον έγγραφο.

266

Εφαρμόστε οποιοδήποτε χρώμα φόντου (σκίαση) της αρεσκείας σας σε όλα τα κελιά του πίνακα.

271

Προσαρμόστε τα εσωτερικά μόνο περιγράμματα του πίνακα με στυλ απλής συνεχόμενης γραμμής πλάτους 1 στ.

439

Διαγράψτε τον πίνακα από το τρέχον έγγραφο.

452

Συγχωνεύεστε τα κελιά με το κείμενο ανάλογα με το πρόγραμμα.

453

Διαιρέστε το πρώτο κελί του πίνακα σε τέσσερα (2x2) κελιά.

466

Εισάγετε μια νέα γραμμή στο τέλος του πίνακα.

474

Στο πρώτο κελί του πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου, εφαρμόστε εξωτερικό περίγραμμα.

475

Επιλέξτε τα κελιά της πρώτης και της δεύτερης γραμμής του πίνακα και εφαρμόστε εσωτερικό περίγραμμα στυλ απλής συνεχόμενης γραμμής πλάτους 1 στ.

476

Επιλέξτε τα κελιά της πρώτης και της δεύτερης γραμμής του πίνακα και εφαρμόστε εξωτερικό περίγραμμα στυλ απλής συνεχόμενης γραμμής πλάτους 1 στ.

477

Επιλέξτε το κελί με κείμενο 70 ώρες του πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου και εφαρμόστε σε αυτό σκίαση με χρώμα γεμίσματος Λευκό, Φόντο 1, πιο σκούρο 15%

482

Αλλάξτε την κατεύθυνση του κειμένου στο πρώτο κελί του πίνακα έτσι ώστε το κείμενο να έχει κατεύθυνση προς επάνω.

484

Στοιχίστε το κείμενο του πρώτου κελιού του πίνακα κάτω και δεξιά.

485

Στοιχίστε τον πίνακα στο κέντρο της σελίδας.

505

Στον πίνακα που εμφανίζεται στο έγγραφο αλλάξτε μόνο το εξωτερικό περίγραμμα (όχι το πλέγμα) σε στυλ διπλής ισομεγέθους γραμμής πλάτους 3 στιγμών και χρώματος κόκκινου.

513

Εισάγετε μια στήλη αριστερά της στήλης Περίοδοι του ρεμπέτικου.