2012

Στον πίνακα Ενοικιάσεις, στο πεδίο ΚωδικόςΑντίτυπου, δημιουργήστε ευρετήριο που να επιτρέπει την ύπαρξη διπλοτύπων. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2031

Στον πίνακα Ενοικιάσεις, ορίστε το πεδίο ΚωδικόςΑντίτυπου ως πρωτεύων κλειδί. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2066

Στον πίνακα Προϊόντα, ορίστε τα πεδία Κωδικός και Περιγραφή ως πρωτεύοντα κλειδιά. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2067

Στον πίνακα Προϊόντα, ορίστε στο πεδίο Περιγραφή ευρετήριο που να μην επιτρέπει διπλότυπα και αλλάξτε την ιδιότητα Απαιτείται σε Ναι. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

10894

Το πρωτεύον κλειδί επιτρέπει στο χρήστη:

11762

Τι ισχύει σχετικά με το ευρετήριο;

11769

Τι μπορούμε να επιταχύνουμε με ένα ευρετήριο;