Πλήθος ερωτήσεων: 370

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (9 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (5 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (16 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (23 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (3 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (9 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (29 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (9 ερωτήσεις)
 Πίνακες (15 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (16 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (25 ερωτήσεις)
 Στήλες (17 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (16 ερωτήσεις)
 Σχόλια υποσημειώσεις παραπομπές πίνακας περιεχομένων 1 (23 ερωτήσεις)
 Σχόλια υποσημειώσεις παραπομπές πίνακας περιεχομένων 2 (25 ερωτήσεις)
 Σχεδίαση (25 ερωτήσεις)
 Πολλαπλά έγγραφα φόρμες μακροεντολές φύλλα εργασίας 1 (24 ερωτήσεις)
 Πολλαπλά έγγραφα φόρμες μακροεντολές φύλλα εργασίας 2 (17 ερωτήσεις)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA (5 ερωτήσεις)
 MS Word Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (BENCHMARK) (30 ερωτήσεις)
 MS Word Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (ASSESSMENT) (29 ερωτήσεις)

 

358

Εκτυπώστε μόνο τις μονές σελίδες.

359

Εκτυπώστε μόνο τις ζυγές σελίδες.

360

Εκτυπώστε δύο σελίδες ανά φύλλο χαρτιού.

361

Εκτυπώστε τις 4 πρώτες σελίδες με 2 σελίδες ανά χαρτί σε 3 αντίτυπα.

680

Ορίστε την απόσταση της κεφαλίδας από την αρχή της σελίδας σε 4εκ.

682

Συνδέστε την κεφαλίδα της πρώτης ενότητας με όλες τις υπόλοιπες.

747

Εκτυπώστε το έγγραφο φροντίζοντας να εκτυπωθούν μόνο τα δεδομένα της φόρμας του εγγράφου.

751

Εκτυπώστε τις σελίδες του εγγράφου σε αντίστροφη σειρά.

752

Εκτυπώστε το έγγραφο συμπεριλαμβάνοντας τις ιδιότητές του.