11697

Η εντολή Associative hatch χρησιμοποιείται...

19073

Δημιουργήστε δύο νέες στρώσεις (Layers) με τις εξής ρυθμίσεις:

α). Όνομα στρώσης (Layer name): Line 01, Χρώμα (Color): 222, Τύπος Γραμμής (Line type): Continuous, Πάχος Γραμμής (Line weight): 0.35

β). Όνομα στρώσης (Layer name): Line 02, Χρώμα (Color): Green, Τύπος Γραμμής (Line type): DASHDOT, Πάχος Γραμμής (Line weight): 0.50

Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19076

Μετακινείστε τη γραμμή χρώματος cyan στη στρώση TEST 04 και τη γραμμή χρώματος green στη στρώση TEST 01. Τροποποιήστε τις ιδιότητες των γραμμών, ώστε να ταιριάζουν με τις ιδιότητες των στρώσεων. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19077

Παγώστε τη στρώση Lights και εμφανίστε τη στρώση Walls. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19078

Κλειδώστε τη στρώση Lights, αλλάξτε το χρώμα της στρώσης Provoles σε Cyan και διαγράψτε τη στρώση Walls. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19102

Καθορίστε την στρώση Hatch, ως τρέχουσα του σχεδίου. Γεμίστε την περιοχή με διαγράμμιση απόστασης 0.5 mm και σε γωνία 55o. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19103

Καθορίστε την στρώση Hatch, ως τρέχουσα του σχεδίου. Γεμίστε την περιοχή με διαγράμμιση απόστασης ZIG ZAG, κλίμακας 2.0. Μην εφαρμόσετε την διαγράμμιση στα μωβ παραλληλόγραμμα, αλλά μόνο στο χώρο γύρω από αυτά. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19104

Καθορίστε την στρώση Hatch, ως τρέχουσα του σχεδίου. Γεμίστε όλα τα παραλληλόγραμμα και τους κύκλους με διπλή διαγράμμιση (double), απόστασης 10mm και σε γωνία 60 μοιρών (Δημιουργήστε ξεχωριστό Hatch για κάθε αντικείμενο). Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19106

Καθορίστε την στρώση Layer1, ως τρέχουσα του σχεδίου. Διορθώστε το σχέδιο με την εντολή στρογγύλευσης (fillet), με ακτίνα , και στην συνέχεια εφαρμόστε την διαγράμμιση Solid. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19117

Αλλάξτε το χρώμα των παράλληλων σε κίτρινο και το είδος της γραμμής σε BATTING, χωρίς να τους αλλάξετε κάτι στην στρώση στην οποία ανήκουν. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19143

Ορίστε την στρώση Dimension ως τρέχουσα στο σχέδιο. Δημιουργήστε την διαστασιολόγηση για την συγκεκριμένη γωνία. H διάσταση να τοποθετηθεί στο εσωτερικό της γωνίας. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19144

Ορίστε την στρώση Dimension ως τρέχουσα στο σχέδιο. Δημιουργήστε την κατάλληλη διαστασιολόγηση στις μπλέ πλευρές του πολυγώνου. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19162

Αλλάξτε το χρώμα των κόκκινων γραμμών σε μπλε και τον τύπο των κίτρινων γραμμών (linetype) σε center. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19169

Μετατρέψτε σε μη ορατή (σβήστε) τη στρώση LINES από το σχέδιο. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19178

Μεταφέρετε όλο το σχέδιο στη στρώση Layer5. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19179

Δημιουργήστε τις παρακάτω νέες στρώσεις (layers).

Όνομα στρώσηςΧρώμα Στυλ Γραμμής (Linetype)framesredcontinuousoptionsyellowcentercolours greenhiddendesigncyanhiddenΣχεδιάστε τέσσερις κύκλους (έναν σε κάθε στρώση), σε θέσεις της επιλογής σας. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19181

Σχεδιάστε μια σειρά από τέσσερις οριζόντιες γραμμές στο χώρο εργασίας. Η πρώτη θα ξεκινάει από το σημείο με απόλυτες συντεταγμένες (20,80) και θα έχει μήκος 120 προς τα δεξιά. Οι υπόλοιπες θα να δημιουργηθούν με την εντολή Offset σε απόσταση 20 (η μια κάτω από την άλλη). Όλες οι γραμμές θα πρέπει να δημιουργηθούν στη στρώση Layer5 χρησιμοποιώντας όμως διαφορετικά χρώματα: πράσινο, κίτρινο, κόκκινο και μπλε. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19183

Ορίστε την στρώση Dimension ως τρέχουσα στο σχέδιο. Δημιουργήστε μία ακτινική διάσταση στο καμπύλο σημείο του σχεδίου, χρησιμοποιώντας την διάταξη σχεδίασης Layout1. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19209

Κάντε ενεργό το Layer με όνομα myLayer και σχεδιάστε μια γραμμή με την εντολή Line.

19227

Προσθέστε διαγράμμιση ANSI33 με κλίμακα 5 μόνο εξωτερικά του πολυγώνου του σχεδίου.

19228

Στο πολύγωνο του σχεδίου εφαρμόστε ταυτόχρονα Hatch διαγράμμισης STARS και gradient hatch χρώματος κίτρινο. Φροντίστε το στερεό Hatch να μην καλύπτει το Hatch διαγράμμισης.

19229

Τοποθετήστε μια διαγράμμιση της αρεσκείας σας στο σχήμα του σχεδίου.