5330

Εισάγετε την ημερομηνία 31/12/2004 στο κελί Β19 του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ.

5331

Αντικαταστήστε στο φύλλο εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ το περιεχόμενο του κελιού Β8 από IL-com σε IL-ram (χωρίς να αλλάξετε την μορφοποίηση του κελιού).

5332

Εισάγετε μία νέα στήλη μεταξύ των στηλών Ε και F καθώς και μία νέα γραμμή μεταξύ των γραμμών 4 και 5.

5333

Ταξινομήστε τα περιεχόμενα της περιοχής Β2:Η11 ως προς το Συνολικό κόστος σε φθίνουσα σειρά.

5334

Συμπληρώστε αυτόματα την περιοχή από Α5:Α110 με την λογική που υπάρχει στα κελιά Α3:Α4.

5335

Ρυθμίστε το πλάτος της στήλης Α σε 2,20 εκατοστά.

5336

Επιλέξτε όλα τα κελιά που περιέχουν την λέξη μητρική στο τρέχον φύλλο εργασίας.

5337

Μέσα στο φύλλο εργασίας 2η ωρα2, επιλέξτε την περιοχή κελιών Β22:Η22 και μετακινήστε την στην περιοχή κελιών B13:H13. Στη συνέχεια αναδίπλωστε τα περιεχόμενα του κελιού B20.

5338

Επιλέξτε την στήλη Β και την γραμμή 4 στο τρέχον φύλλο εργασίας.

5339

Επιλέξτε την περιοχή κελιών Β1:Κ9 και ορίστε την σαν περιοχή εκτύπωσης.

5340

Στο φύλλο διαγωνισμός1 ταξινομείστε όλα τα δεδομένα πρώτα κατά το πεδίο Πωλητής έπειτα κατά το πεδίο Περιοχή και στη συνέχεια κατά το πεδίο Σύνολο. Όλα κατά αύξουσα σειρά. Στη συνέχεια μορφοποιείστε την περιοχή του Συνόλου ούτως ώστε τα κελιά με τιμή μικρότερη ή ίση του 1000 να εμφανίζονται με βάση το πρότυπο επικεφαλίδα.

5341

Εισάγετε στο τρέχον λογιστικό φύλλο τα παρακάτω δεδομένα:

Κελί Α1: 10

Κελί Α2: 100

Κελί Α3: 333

Κελί Β1: kostas

Κελί Β2: stelios

Κελί Β3: despoina

5342

Επιλέξτε ολόκληρο το φύλλο εργασίας

5343

Διαγράψτε ολόκληρη τη στήλη Η και ολόκληρη τη γραμμή 12

5344

Αναιρέστε την προηγούμενη ενέργεια (undo)

5345

Κάντε επανάληψη 3 φορές την προηγούμενη ενέργεια.

5346

Αντιγράψτε τα κελιά Β2:Η12 στην περιοχή κελιών J2:P12

5347

Στο φύλλο ΠΩΛΗΣΕΙΣ διαγράψτε τα περιεχόμενα των κελιών Β8:J8

5348

Αντικαταστήστε σε ολόκληρο το φύλλο εργασίας την λέξη ποντίκι με την λέξη mouse

5350

Επιλέξτε τις στήλες C, D, E, F και H

5351

Απαλείψτε τα περιεχόμενα, την μορφή και τα σχόλια του κελιού Β10

5352

Ρυθμίστε το ύψος της δεύτερης γραμμής σε 1,20 εκατοστά.

5353

Στο φύλλο εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ, στο κελί Β4 μεταβάλλετε το περιεχόμενο του κελιού από ΕΤΑΙΡΙΑ σε COMPANY

5354

Στο φύλλο εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ, στο κελί Β4 προσθέστε την λέξη Πληροφορικής