Κωδικός ερώτησης: 1201 4/34
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε στο κελί Ε116 μία συνάρτηση που να υπολογίζει τον μέσο όρο κόστους ειδών για την περιοχή κελιών Ε3:Ε110.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Εισάγετε στο κελί Ε116 μία συνάρτηση που να υπολογίζει τον μέσο όρο κόστους ειδών για την περιοχή κελιών Ε3:Ε110.