Κωδικός ερώτησης: 1231 8/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε στο κελί C5, χρησιμοποιώντας την συνάρτηση date(), την ημερομηνία 9 Ιουνίου 1968.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Εισάγετε στο κελί C5, χρησιμοποιώντας την συνάρτηση date(), την ημερομηνία 9 Ιουνίου 1968.