Κωδικός ερώτησης: 1291 6/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το πρότυπο Ισολογισμός από τον φάκελο IL-ates\excel της επιφάνειας εργασίας και εφαρμόστε στο κείμενο Ισολογισμός χρώμα, μαύρο κείμενο 1. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Ανοίξτε το πρότυπο Ισολογισμός από τον φάκελο IL-ates\excel της επιφάνειας εργασίας και εφαρμόστε στο κείμενο Ισολογισμός χρώμα, μαύρο κείμενο 1. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το.