Κωδικός ερώτησης: 1540 13/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην περιοχή Β1:D21 κελιών εισάγετε κατάλληλες συναρτήσεις έτσι ώστε η στήλη Β να εμφανίζει την ημέρα της ημερομηνίας της στήλης Α, η στήλη C να εμφανίζει τον μήνα της ημερομηνίας της στήλης Α, η στήλη D να εμφανίζει το έτος της ημερομηνίας της στήλης Α.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Στην περιοχή Β1:D21 κελιών εισάγετε κατάλληλες συναρτήσεις έτσι ώστε η στήλη Β να εμφανίζει την ημέρα της ημερομηνίας της στήλης Α, η στήλη C να εμφανίζει τον μήνα της ημερομηνίας της στήλης Α, η στήλη D να εμφανίζει το έτος της ημερομηνίας της στήλης Α.