Κωδικός ερώτησης: 1856 5/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην περιοχή κελιών Ε5:Ε9 εισάγετε κατάλληλο τύπο ή συνάρτηση που να εμφανίζει το επώνυμο και το όνομα πελάτη με ένα κενό ανάμεσά τους.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016