Κωδικός ερώτησης: 1860 22/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα σύνθετο φίλτρο το οποίο να εμφανίζει μόνο τις παραγγελίες οι οποίες έχουν γίνει μετά από 2/2/2004 από τον Λαμπρόπουλο Στέλιο και η ποσότητα είναι μεγαλύτερη από 10.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016