Κωδικός ερώτησης: 2010 1/4
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Κάντε αύξουσα ταξινόμηση στον πίνακα Ταινίες ως προς το πεδίο ΈτοςΚυκλοφορίας. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016