Κωδικός ερώτησης: 2048 9/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μια φόρμα είναι ήδη ανοιχτή. Αλλάξτε τον τρόπο προβολής σε Προβολή Σχεδίασης.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016