Κωδικός ερώτησης: 2069 4/6
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Legen Sie im Feld Beschreibung der bereits geöffneten Tabelle das Eingabeformat so fest, dass am Anfang immer das Wort neu angezeigt wird, gefolgt von einem Leerzeichen und bis zu 10 Buchstaben vom Nutzer. Speichern und schließen Sie die Tabelle.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016