Κωδικός ερώτησης: 2088 2/33
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο Υποσέλιδο της φόρμας ΦόρμαΠροϊόντα προσθέστε δύο πλαίσια κειμένου όπου το ένα θα εμφανίζει τον μέσο όρο του πεδίου Τιμή των εγγραφών της φόρμας και το άλλο το πλήθος των εγγραφών της φόρμας. Στο πλαίσιο κειμένου που εφανίζει τον μέσο όρο, ορίστε μορφή Σταθερή με δύο δεκαδικά ψηφία. Αποθηκεύστε και κλείστε την φόρμα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016