Κωδικός ερώτησης: 22 3/5
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τροποποιήστε το έγγραφο ώστε να είναι όμοιο με το αρχείο Άσκηση.pdf που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας σας.

Μικρή βοήθεια:

Ολόκληρο το κείμενο του εγγράφου βρίσκεται μέσα σε πίνακες. Έναν εξωτερικό και τρεις εσωτερικούς(πίνακας μέσα σε πίνακα).

Το σύμβολο που εμφανίζεται μέσα στα κελιά των πινάκων βρίσκεται στην γραμματοσειρά Webdings.

Η φωτογραφία βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας σας. Η φωτογραφία πρέπει να βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με το κείμενο.

Δεν είναι απαραίτητη η αλλαγή των γραμματοσειρών, εκτός και αν αυτή σαφώς ζητείται.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016