Κωδικός ερώτησης: 3001 1/24
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε μία νέα παρουσίαση και αποθηκεύστε την με όνομα pptest στο κατάλογο IL-ates\PowerPoint που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Δημιουργήστε μία νέα παρουσίαση και αποθηκεύστε την με όνομα pptest στο κατάλογο IL-ates\PowerPoint που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.