Κωδικός ερώτησης: 3015 2/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στη διαφάνεια με τίτλο INTERNET EXPLORER προσθέστε το παρακάτω κείμενο ως σημείωση ομιλητή: Αναφορά στις δυνατότητες .

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Στη διαφάνεια με τίτλο INTERNET EXPLORER προσθέστε το παρακάτω κείμενο ως σημείωση ομιλητή: Αναφορά στις δυνατότητες .