Κωδικός ερώτησης: 3618 15/15
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Φροντίστε στο γράφημα της τρέχουσας διαφάνειας να εμφανίζεται η ετικέτα δεδομένων τιμή.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Φροντίστε στο γράφημα της τρέχουσας διαφάνειας να εμφανίζεται η ετικέτα δεδομένων τιμή.