Κωδικός ερώτησης: 403 8/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο κέντρο του υποσέλιδου του εγγράφου εισάγετε ένα πεδίο το οποίο θα εμφανίζει το μέγεθος του εγγράφου σε kB

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016