Κωδικός ερώτησης: 70092 3/4
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στον πίνακα διαχείρισης του ηλεκτρονικού καταστήματος υπάρχουν δύο αξιολογήσεις προς έγκριση. Εγκρίνετέ τες και στην συνέχεια ενεργοποιήστε την αυτόματη ανάρτησή των αξιολογήσεων κατά την αποστολή τους.