Κωδικός ερώτησης: 7876 23/35
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα με θέμα serials και με σώμα μηνύματος μόνο τους κωδικούς αριθμούς που βρίσκονται στο μήνυμα Νέες Εξετάσεις το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Πρόχειρα. Αποθηκεύστε το μήνυμα στον φάκελο Πρόχειρα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016