70145

Τα περισσότερα ενθέματα και θέματα που κυκλοφορούν για το Joomla!, παρέχονται δωρεάν.

70148

Τα ενθέματα και τα πρόσθετα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.

70149

Ένα ένθεμα μπορεί να είναι μια ξεχωριστή εφαρμογή η οποία συνδέεται με το Joomla!

70150

Το μενού του Joomla! είναι ένα πρόσθετο.

70151

Ένα πρόσθετο χρησιμοποιείται για να μας παρουσιάσει δεδομένα.

70152

Έχουμε την δυνατότητα να συνδέσουμε π.χ. ένα forum με το Joomla!, με την χρήση κάποιου εξωτερικού ενθέματος.