Προετοιμασία για Εξετάσεις Πιστοποίησης

Το TEST4U σας βοηθά στην προετοιμασία σας για την επιτυχή συμμετοχή σας στις εξετάσεις απόκτησης αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γνώσης χρήσης υπολογιστή.

Το TEST4U θα σας βοηθήσει διότι:

 • Όταν το ποσοστό σας στο TEST4U είναι μεγαλύτερο από 80%, μπορείτε να πάρετε μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης με αυτοπεποίθηση! Θα βοηθήσει εσάς όπως βοήθησε και περισσότερους από 700 000 υποψηφίους να περάσετε με επιτυχία τις εξετάσεις, διότι σας δίνει πλήρη εικόνα της ετοιμότητάς σας για συμμετοχή στις εξετάσεις.
   
 • Μπορείτε να βασιστείτε σε αυτό για την ολοκληρωμένη προετοιμασία σας οποιοδήποτε πιστοποιητικό κι αν θελήσετε να αποκτήσετε: E.C.D.L. I.C.D.L. (new profile, core, start 5.0), Microsoft Certiport MOS, Infotest, DIPLOMA Business Office και DIPLOMA Basic Office, Vellum Cambridge, Acta, Key-cert, ICT, Globalcert του ΕΟΠΠΕΠ (ΟΕΕΚ).
   
 • Περιλαμβάνει ερωτήσεις που καλύπτουν 100% την ύλη κάθε ενότητας και είναι προσαρμοσμένες όχι μόνο στο επίπεδο δυσκολίας των εξετάσεων, αλλά και στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.
   
 • Περιλαμβάνει βιντεο-λύσεις για κάθε ερώτηση που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τι έχετε κάνει λάθος κατά την απάντηση της ερώτησης, ώστε να μην το επαναλάβετε.
   
 • Λειτουργεί ακριβώς όπως και το εξεταστικό σύστημα, δηλαδή με τις πραγματικές εφαρμογές και όχι με προσομοίωση. Τι πλεονεκτήματα δίνει αυτό; Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλύσετε την ερώτηση με όποιο τρόπο γνωρίζετε καλύτερα!
   
 • Θα είστε εξοικειωμένοι με το περιβάλλον εξέτασης, διότι το περιβάλλον εξάσκησης του TEST4U είναι ακριβώς το ίδιο.