Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2310 480 750.
Οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί δεν λειτουργούν για τεχνικούς λόγους.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας

TEST4U Προϊόντα

help

Προϊόντα

TEST4U BASIC
 
σε άτοκες δόσεις
1064ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ119.96
Α.Σ.Ε.Π. 3: Word, Excel, Internet 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Ελληνική έκδοσηTEST4U 3 in 1: MS Word, Excel, Internet 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Greek VersionTEST4U 3 in 1: MS Word, Excel, Internet 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Griechische Version
Βασικές Έννοιες Πληροφορικής
σε άτοκες δόσεις
537ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
TEST4U Βασικές Έννοιες Πληροφορικής - Ελληνική έκδοσηTEST4U Concepts of ICT - Greek versionTEST4U Grundlagen der IKT - Griechische Version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟMS Word
2016, 2013, 2010, 2007, 2003
σε άτοκες δόσεις
255ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
TEST4U Microsoft Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Ελληνική έκδοσηTEST4U Microsoft Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Greek versionTEST4U Microsoft Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Griechische Version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟApache OpenOffice Writer
σε άτοκες δόσεις
259ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
TEST4U Apache OpenOffice 4.1 Writer - Ελληνική έκδοσηTEST4U Apache OpenOffice 4.1 Writer - Greek versionTEST4U Apache OpenOffice 4.1 Writer - Griechische Version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟLibreOffice Writer
σε άτοκες δόσεις
259ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
TEST4U LibreOffice 5.0 Writer - Ελληνική έκδοσηTEST4U LibreOffice 5.0 Writer - Greek versionTEST4U LibreOffice 5.0 Writer - Griechische Version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟΈγγραφα Google
σε άτοκες δόσεις
31ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
TEST4U Έγγραφα Google - Ελληνική έκδοσηTEST4U Google Docs - Greek version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟMS Excel
2016, 2013, 2010, 2007, 2003
σε άτοκες δόσεις
224ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
TEST4U Microsoft Excel 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Ελληνική έκδοσηTEST4U Microsoft Excel 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Greek versionTEST4U Microsoft Excel 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Griechische Version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟApache OpenOffice Calc
σε άτοκες δόσεις
221ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
TEST4U Apache OpenOffice 4.1 Calc - Ελληνική έκδοσηTEST4U Apache OpenOffice 4.1 Calc - Greek versionTEST4U Apache OpenOffice 4.1 Calc - Griechische Version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟLibreOffice Calc
σε άτοκες δόσεις
221ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
TEST4U LibreOffice 5.0 Calc - Ελληνική έκδοσηTEST4U LibreOffice 5.0 Calc - Greek versionTEST4U LibreOffice 5.0 Calc - Griechische Version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟΦύλλα Google
σε άτοκες δόσεις
137ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
TEST4U Φύλλα Google - Ελληνική έκδοσηTEST4U Google Sheets - Greek version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟMS Access
2016, 2013, 2010, 2007, 2003
σε άτοκες δόσεις
212ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
TEST4U Microsoft Access 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Ελληνική έκδοσηTEST4U Microsoft Access 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Greek versionTEST4U Microsoft Access 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Griechische Version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟApache OpenOffice Base
σε άτοκες δόσεις
167ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
TEST4U Apache OpenOffice 4.1 Base - Ελληνική έκδοσηTEST4U Apache OpenOffice 4.1 Base - Greek versionTEST4U Apache OpenOffice 4.1 Base - Griechische Version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟLibreOffice Base
σε άτοκες δόσεις
167ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
TEST4U LibreOffice 5.0 Base - Ελληνική έκδοσηTEST4U LibreOffice 5.0 Base - Greek versionTEST4U LibreOffice 5.0 Base - Griechische Version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟMS Powerpoint
2016, 2013, 2010, 2007, 2003
σε άτοκες δόσεις
166ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
TEST4U Microsoft Powerpoint 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Ελληνική έκδοσηTEST4U Microsoft PowerPoint 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Greek versionTEST4U Microsoft PowerPoint 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Griechische Version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟApache OpenOffice Impress
σε άτοκες δόσεις
134ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
TEST4U Apache OpenOffice 4.1 Impress - Ελληνική έκδοσηTEST4U Apache OpenOffice 4.1 Impress - Greek versionTEST4U Apache OpenOffice 4.1 Impress - Griechische Version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟLibreOffice Impress
σε άτοκες δόσεις
134ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
TEST4U LibreOffice 5.0 Impress - Ελληνική έκδοσηTEST4U LibreOffice 5.0 Impress - Greek versionTEST4U LibreOffice 5.0 Impress - Griechische Version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟΠαρουσιάσεις Google
σε άτοκες δόσεις
87ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
TEST4U Παρουσιάσεις Google - Ελληνική έκδοσηTEST4U Google Slides - Greek version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟWindows
10, 8, 7, Vista, XP
σε άτοκες δόσεις
404ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
TEST4U Microsoft Windows 10, 8, 7, Vista, XP - Ελληνική έκδοσηTEST4U Microsoft Windows 10, 8, 7, Vista, XP - Greek versionTEST4U Microsoft Windows 10, 8, 7, Vista, XP - Griechische Version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟInternet Explorer & Email
σε άτοκες δόσεις
585ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
TEST4U Internet Explorer & MS Outlook & Live Mail - Ελληνική έκδοσηTEST4U Internet Explorer & MS Outlook & Live Mail  - Greek versionTEST4U Internet Explorer & MS Outlook & Live Mail  - Griechische Version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟMozilla Firefox & Thunderbird
σε άτοκες δόσεις
372ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
TEST4U Mozilla Firefox & Thunderbird - Ελληνική έκδοσηTEST4U Mozilla Firefox & Thunderbird - Greek versionTEST4U Mozilla Firefox & Thunderbird - Griechische Version
TEST4U EXPERT
 
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟMS Word Expert
2016, 2013, 2010, 2007, 2003
σε άτοκες δόσεις
334ΕρωτήσειςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ89.72
TEST4U Microsoft Word Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Ελληνική έκδοσηTEST4U Microsoft Word Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Greek version
 
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟMS Excel Expert
2016, 2013, 2010, 2007, 2003
σε άτοκες δόσεις
192ΕρωτήσειςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ89.72
TEST4U Microsoft Excel Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Ελληνική έκδοσηTEST4U Microsoft Excel Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Greek version
 
σε άτοκες δόσεις
187ΕρωτήσειςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ89.72
TEST4U Microsoft Access Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Ελληνική έκδοσηTEST4U Microsoft Access Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Greek version
 
σε άτοκες δόσεις
155ΕρωτήσειςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ89.72
TEST4U Microsoft Powerpoint Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Ελληνική έκδοσηTEST4U Microsoft PowerPoint Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Greek version
ECDL Base + Standard
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟECDL Base Word
2016, 2013, 2010, 2007, 2003
σε άτοκες δόσεις
255ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
ECDL Base Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Ελληνική έκδοσηECDL Base Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Greek versionECDL Base Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Griechische Version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟECDL Base Excel
2016, 2013, 2010, 2007, 2003
σε άτοκες δόσεις
224ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
ECDL Base Excel 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Ελληνική έκδοσηECDL Base Excel 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Greek versionECDL Base Excel 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Griechische Version
σε άτοκες δόσεις
212ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
ECDL Standard Access 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Ελληνική έκδοσηECDL Intermediate Access 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Greek versionECDL Standard Access 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Griechische Version
σε άτοκες δόσεις
166ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
ECDL Standard Powerpoint 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Ελληνική έκδοσηECDL Intermediate PowerPoint 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Greek versionECDL Standard PowerPoint 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Griechische Version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟECDL Base Windows
10, 8, 7, Vista, XP
σε άτοκες δόσεις
404ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
ECDL Base Windows 10, 8, 7, Vista, XP - Ελληνική έκδοσηECDL Base Windows 10, 8, 7, Vista, XP - Greek versionECDL Base Windows 10, 8, 7, Vista, XP - Griechische Version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟECDL Base Internet Explorer & Email
σε άτοκες δόσεις
585ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
ECDL Base Internet Explorer & MS Outlook & Live Mail - Ελληνική έκδοσηECDL Base Internet Explorer & MS Outlook & Live Mail  - Greek versionECDL Base Internet Explorer & MS Outlook & Live Mail  - Griechische Version
ECDL Advanced
σε άτοκες δόσεις
334ΕρωτήσειςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ89.72
ECDL Advanced Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Ελληνική έκδοσηECDL Advanced Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Greek version
σε άτοκες δόσεις
192ΕρωτήσειςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ89.72
ECDL Advanced Excel 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Ελληνική έκδοσηECDL Advanced Excel 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Greek version
σε άτοκες δόσεις
187ΕρωτήσειςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ89.72
ECDL Advanced Microsoft Access 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Ελληνική έκδοσηECDL Advanced Microsoft Access 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Greek version
σε άτοκες δόσεις
155ΕρωτήσειςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ89.72
ECDL Advanced Powerpoint 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Ελληνική έκδοσηECDL Advanced PowerPoint 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 - Greek version
Microsoft Office Specialist 2016
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟMOS Word 2016 (77-725)
σε άτοκες δόσεις
459ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
77-725 Microsoft Office Specialist Word 2016 - Ελληνική έκδοση77-725 Microsoft Office Specialist Word 2016 - Greek version77-725 Microsoft Office Specialist Word 2016 - Griechische Version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟMOS Excel 2016 (77-727)
σε άτοκες δόσεις
343ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
77-727 Microsoft Office Specialist Excel 2016 - Ελληνική έκδοση77-727 Microsoft Office Specialist Excel 2016 - Greek version77-727 Microsoft Office Specialist Excel 2016 - Griechische Version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟMOS Access 2016 (77-730)
σε άτοκες δόσεις
367ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΑπό
25.78
77-730 Microsoft Office Specialist Access 2016 - English version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟMOS Powerpoint 2016 (77-729)
σε άτοκες δόσεις
334ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΑπό
25.78
77-729 Microsoft Office Specialist Powerpoint 2016 - English version77-729 Microsoft Office Specialist Powerpoint 2016 - Englische Version
Microsoft Office Specialist 2016 Expert
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟMOS Word 2016 Expert (77-726)
σε άτοκες δόσεις
332ΕρωτήσειςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ89.72
77-726 Microsoft Office Specialist Expert 2016 Word - Ελληνική έκδοση77-726 Microsoft Office Specialist Expert 2016 Word - Greek version77-726 Microsoft Office Specialist Expert 2016 Word - Griechische Version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟMOS Excel 2016 Expert (77-728)
σε άτοκες δόσεις
332ΕρωτήσειςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ89.72
77-728 Microsoft Office Specialist Expert 2016 Excel - Ελληνική έκδοση77-728 Microsoft Office Specialist Expert 2016 Excel - Greek version77-728 Microsoft Office Specialist Expert 2016 Excel - Griechische Version
Microsoft Office Specialist 2013
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟMOS 2013 Basic Level - Bundle 4 in 1
σε άτοκες δόσεις
1407ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΑπό
80.24
Microsoft Office Specialist 2013 Basic (Bundle 4 in 1) - English version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟMOS Word 2013 (77-418)
σε άτοκες δόσεις
372ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
77-418 Microsoft Office Specialist Word 2013 - Ελληνική έκδοση77-418 Microsoft Office Specialist Word 2013 - Greek version77-418 Microsoft Office Specialist Word 2013 - Griechische Version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟMOS Excel 2013 (77-420)
σε άτοκες δόσεις
342ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
77-420 Microsoft Office Specialist Excel 2013 - Ελληνική έκδοση77-420 Microsoft Office Specialist Excel 2013 - Greek version77-420 Microsoft Office Specialist Excel 2013 - Griechische Version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟMOS Access 2013 (77-424)
σε άτοκες δόσεις
371ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΑπό
25.78
77-424 Microsoft Office Specialist Access 2013 - English version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟMOS Powerpoint 2013 (77-422)
σε άτοκες δόσεις
334ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
77-422 Microsoft Office Specialist Powerpoint 2013 - Ελληνική έκδοση77-422 Microsoft Office Specialist Powerpoint 2013 - Greek version77-422 Microsoft Office Specialist Powerpoint 2013 - Griechische Version
Microsoft Office Specialist 2013 Expert
 
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟMOS 2013 Expert Level - Bundle 4 in 1
σε άτοκες δόσεις
572ΕρωτήσειςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟΑπό
78.38
Microsoft Office Specialist 2013 Expert (Bundle 4 in 1) - English version
 
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟMOS 2013 - All in One (Bundle 8 in 1)
σε άτοκες δόσεις
1979ΕρωτήσειςΑπό
92.16
Microsoft Office Specialist 2013 (Bundle 8 in 1) - English version
 
σε άτοκες δόσεις
125ΕρωτήσειςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ89.72
77-426 Microsoft Office Specialist Expert 2013 Word Μέρος 2 - Ελληνική έκδοση77-426 Microsoft Office Specialist Expert 2013 Word Part 2 - Greek version77-426 Microsoft Office Specialist Expert 2013 Word Part 2 - Griechische Version
 
σε άτοκες δόσεις
184ΕρωτήσειςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ89.72
77-425 Microsoft Office Specialist Expert 2013 Word Μέρος 1 - Ελληνική έκδοση77-425 Microsoft Office Specialist Expert 2013 Word Part 1 - Greek version77-425 Microsoft Office Specialist Expert 2013 Word Part 1 - Griechische Version
 
σε άτοκες δόσεις
120ΕρωτήσειςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ89.72
77-427 Microsoft Office Specialist Expert 2013 Excel Mέρος 1 - Ελληνική έκδοση77-427 Microsoft Office Specialist Expert 2013 Excel Part 1 - Greek version77-427 Microsoft Office Specialist Expert 2013 Excel Part 1 - Griechische Version
 
σε άτοκες δόσεις
143ΕρωτήσειςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ89.72
77-428 Microsoft Office Specialist Expert 2013 Excel Mέρος 2 - Ελληνική έκδοση77-428 Microsoft Office Specialist Expert 2013 Excel Part 2 - Greek version77-428 Microsoft Office Specialist Expert 2013 Excel Part 2 - Griechische Version
Microsoft Office Specialist 2007
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟMOS Word 2007 (70-601)
σε άτοκες δόσεις
277ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
(70-601) Microsoft Office TrainingWord 2007 - Ελληνική έκδοση(70-601) Microsoft Office Training Word 2007 - Greek version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟMOS Excel 2007 (70-602)
σε άτοκες δόσεις
221ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
(70-602) Microsoft Office Training Excel 2007- Ελληνική έκδοση(70-602) Microsoft Office Training Excel 2007 - Greek version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟMOS Access 2007 (70-605)
σε άτοκες δόσεις
365ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
(70-605) Microsoft Office Training  Access 2007 - Ελληνική έκδοση(70-605) Microsoft Office Training Access 2007 - Greek version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟMOS Powerpoint 2007 (70-603)
σε άτοκες δόσεις
334ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
(70-603) Microsoft Office Training  Powerpoint 2007 - Ελληνική έκδοση(70-603) Microsoft Office Training Powerpoint 2007 - Greek version
Data Analysis
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟData Analysis
σε άτοκες δόσεις
769ΕρωτήσειςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ85.00
Data Analysis - Ελληνική έκδοσηData Analysis - Greek version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟUBER Analytics Test v3.1 & v6.16
32ΕρωτήσειςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 0.00
TEST4U UBER Analytics Test v.3.1 & v.6.16
Μεγάλα Έγγραφα και Συγγραφή Διπλωματικών Εργασιών
σε άτοκες δόσεις
638Ερωτήσεις55.00
Μεγάλα Έγγραφα και Συγγραφή Διπλωματικών Εργασιών - Ελληνική έκδοσηLong Document and Thesis Management - Greek Version
σε άτοκες δόσεις
638Ερωτήσεις69.00
Μεγάλα Έγγραφα και Συγγραφή Διπλωματικών Εργασιών - Τεστ και Βίντεο-μαθήματα
TEST4U CAD
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟCAD 2D
2004 ~ 2011
σε άτοκες δόσεις
190ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ89.72
TEST4U CAD 2D 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 - Ελληνική έκδοση
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟCAD 3D
2008, 2009, 2010, 2011
σε άτοκες δόσεις
156ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ89.72
TEST4U CAD 3D  2008, 2009, 2010, 2011 - Ελληνική έκδοση
TEST4U JOOMLA
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟJoomla! 1.5
σε άτοκες δόσεις
227ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ89.72
TEST4U Joomla! 1.5 - Ελληνική έκδοση
TEST4U Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης
σε άτοκες δόσεις
281ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
TEST4U Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης - Ελληνική έκδοσηTEST4U Touch Typing - Greek version
TEST4U WEB
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟTEST4U Web HTML
σε άτοκες δόσεις
208ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
TEST4U WEB HTML - Ελληνική έκδοσηTEST4U WEB HTML - Greek version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟTEST4U Web CSS
σε άτοκες δόσεις
126ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
TEST4U WEB CSS - Ελληνική έκδοσηTEST4U WEB CSS  - Greek version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟTEST4U Web Javascript
σε άτοκες δόσεις
230ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
TEST4U WEB Javascript - Ελληνική έκδοσηTEST4U WEB Javascript  - Greek version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟTEST4U Web PHP
σε άτοκες δόσεις
204ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
TEST4U WEB PHP - Ελληνική έκδοσηTEST4U WEB PHP  - Greek version
ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟTEST4U Web MySQL
σε άτοκες δόσεις
243ΕρωτήσειςΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ43.35
TEST4U WEB MySQL - Ελληνική έκδοσηTEST4U WEB MySQL - Greek version
Μεγάλα Έγγραφα και Συγγραφή Διπλωματικών Εργασιών
E-COURSES BASIC
E-COURSES EXPERT
E-COURSES CAD
E-COURSES Joomla
E-COURSES Web4u