Ερωτήσεις Quiz
Το TEST4U εκτός από τις Live ερωτήσεις προσφέρει και ερωτήσεις Quiz.

Συγκεκριμένα προσφέρει τα παρακάτω είδη ερωτήσεων:

1. Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
Σε κάθε ερώτηση πολλαπλών επιλογών εμφανίζονται μέχρι πέντε (5) πιθανές απαντήσεις. Σωστές μπορούν να είναι είτε μια (1) είτε δύο (2) από αυτές.

2. Ερωτήσεις Εισαγωγής Κειμένου
Ο μαθητής πρέπει να εισάγει σε ένα πεδίο την απάντησή του.

3. Ερωτήσεις Αντιστοίχισης
Σε κάθε ερώτηση αντιστοίχισης εμφανίζονται μέχρι τέσσερα (4) ζεύγη πιθανών απαντήσεων.

4. Ερωτήσεις Σωστού / Λάθους
Ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει αν η ερώτηση είναι σωστή ή λανθασμένη.

5. Ερωτήσεις Hotspot
Σε κάθε ερώτηση Hotspot εμφανίζεται μια φωτογραφία και ο μαθητής θα πρέπει να κάνει κλικ στη σωστή περιοχή.